Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 03/11/2020, 14:00
THÔNG BÁO Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Đề cương - Dự toán Lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/11/2020

Để triển khai thực hiện lập Đề cương - Dự toán chi phí thực hiện Nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông báo mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm phù hợp tham gia nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn và ký kết hợp đồng
thực hiện công việc trên.

- Khảo sát, lập Đề cương - Dự toán chi phí thực hiện Nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 theo quy định hiện hành.
- Tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trong quá trình lấy ý kiến, giải trình với các Sở, ban, ngành có liên quan và trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt Đề cương - Dự toán thực hiện nhiệm vụ

Toản bộ nội dung thông báo  Tải về THONG BAO 7358.STNMT.pdf

Lượt người xem:  Views:   1498
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết