Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 15/04/2020, 08:00
THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/04/2020

Xét Đơn đề nghị thăm dò khoáng sản ngày 07/02/2020 của Công ty Cổ phần Hải Đăng tại mỏ vật liệu san lấp ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và hồ sơ kèm theo.

Căn cứ Công văn số 8247/VP-TKTH ngày 30/12/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương thực hiện đăng ký tận dụng đất để phục vụ thi công nâng cấp mở rộng Đường ĐT.793-ĐT.792 của Công ty Cổ phần Hải Đăng và Công ty TNHH Hải Đăng Khoa. Nội dung Công văn: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty Cổ phần Hải Đăng và Công ty TNHH Hải Đăng Khoa thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Khoáng sản 2010, các quy hoạch và văn bản có liên quan.

Theo Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản như sau: "Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu".

Ngày 25/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 1043/TB-STNMT về việc công khai đơn vị thăm dò khoáng sản.

Ngày 25/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1044/STNMT-PQLTNN&KS về việc lấy ý kiến về hồ sơ thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần Hải Đăng gửi Sở Xây Dựng và UBND huyện Tân Biên cho ý kiến.

Ngày 28/02/2020, Sở Xây dựng đã có Công văn số 586/SXD-QLN&VLXD về việc góp ý về hồ sơ thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần Hải Đăng. Nội dung Công văn:

"- Sự phù hợp quy hoạch: Vị trí đề nghị thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần Hải Đăng phù hợp theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 (cụ thể: Vị trí ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; số hiệu trên bản đồ quy hoạch: 22; diện tích 12,07 ha; giai đoạn 2018-2020: 05 ha; trữ lượng – tài nguyên 450.000 m3).

- Sự phù hợp Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây Ninh năm 2020: Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây Ninh năm 2020 tại Tờ trình số 380/TTr-SXD ngày 11/02/2020. Sau khi, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây Ninh năm 2020, Sở Xây dựng sẽ cho ý kiến cụ thể."

Ngày 17/03/2020, UBND huyện Tân Biên có Công văn số 234/UBND-PTNMT về việc ý kiến hồ sơ thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần Hải Đăng. Nội dung Công văn:

"- Vị trí xin cấp phép thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần Hải Đăng thuộc thửa đất số 41, một phần thửa 20, 23, 42, tờ bản đồ số 14, diện tích xin thăm dò 5,0ha, diện tích theo quy hoạch 12,07ha tọa lạc tại ấp Thạnh thọ, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, vị trí phù hợp với Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, diện tích được phê duyệt giai đoạn 2018-2020 là 05ha, số hiệu trên bản đồ quy hoạch khoáng sản là 22. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Vị trí xin cấp phép thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần Hải Đăng đã đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện.

- Hiện trạng khu đất xin thăm dò đang trồng cây cao su và cây khoai mì. Khu vực xin thăm dò cách suối Săn Máu điểm gần nhất khoảng 30m, điểm xa nhất khoảng 50m, cách đường đất khoảng 380m, cách khu dân cư gần nhất khoảng 1,2km. Tứ cận: phía Đông, Tây, Bắc giáp đất trồng cao su, phía Nam giáp đất trồng khoai mì của hộ dân.

- Về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò khoáng sản, Công ty Cổ phần Hải Đăng chưa thực hiện lấy ý kiến tham vấn cộng đồng khu vực có khoáng sản thăm dò."

Hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần Hải Đăng tại ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận theo Điểm a, Khoản 1, Điều 58, Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 26/12/2016 của Chính phủ và trong thời gian 30 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận hồ sơ đề nghị thăm dò của tổ chức khác tại vị trí này.

Từ các cơ sở nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chọn Công ty Cổ phần Hải Đăng là tổ chức được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại gồm các thửa đất số 41, một phần các thửa 20, 23, 42, tờ bản đồ số 14, diện tích 5,0 ha thuộc ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; Mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm khác và cây lâu năm; Số hiệu trên bản đồ quy hoạch khoáng sản là 22 (theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh), với các lý do sau:

(1) Phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018.

(2) Phù hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được UBND huyện Tân Biên xác nhận tại Công văn số 234/UBND-PTNMT ngày 17/03/2020.

(3) Phù hợp Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 đã được Sở Xây dựng trình tại Tờ trình số 755/TTr-SXD ngày 17/3/2020.

(4) Phù hợp khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tại Tờ trình số 1112/TTr-STNMT ngày 27/02/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh thông báo công khai đơn vị được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản trên cổng thông tin điện tử của ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để các đơn vị có liên quan được biết./.

Nội dung thông báo  Tải về 4-Thong bao tiep nhan ho so - Cong ty Hai Dang_Signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   3111
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết