Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 23/12/2019, 16:00
Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi) tại xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/12/2019 | Lê Thị Ánh Hồng

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi) tại xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh:

I. MỤC ĐÍCH

Tiêu chí này làm cơ sở cho việc mời gọi được nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê để thực hiện dự án đầu tư sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không thực hiện chăn nuôi) tại xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

II. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

1. Quy mô diện tích và địa điểm thực hiện

- Diện tích: 130.221 m2 (Theo Bản trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 100/SĐ-TĐCL do Công ty TNHH MTV Đo đạc Bản đồ Bình An lập ngày 20/9/2018 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 02/10/2018).

- Vị trí khu đất: Tại xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Mục đích sử dụng: Sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng.

2. Lĩnh vực kêu gọi đầu tư

Đầu tư dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi).

3. Tiêu chí công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp

3.1 Tiêu chí xác định dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xác định theo quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2 Đề nghị Nhà đầu tư mô tả triển khai thực hiện dự án theo phụ lục Danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp (trong Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017).

4. Về thời hạn cho thuê đất và hình thức trả tiền thuê đất

4.1 Thời hạn thuê đất: 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

4.2 Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Về giá khởi điểm:

5.1 Hệ số điều chỉnh giá đất (đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác): 2,058 lần.

5.2 Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác): 54.400 đồng/m2.

6. Nhà đầu tư nếu đã vi phạm việc sử dụng đất khi thực hiện dự án khác trên địa bàn tỉnh sẽ không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án này.

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư được lựa chọn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê phải có tổng số điểm của 04 tiêu chí dưới đây từ 80 điểm trở lên (thang điểm 100 điểm), cụ thể như sau:

1. Kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án: (15 điểm)

Nhà đầu tư có kinh nghiệm triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng ít nhất 01 dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao thì được tính 10 điểm; từ dự án thứ hai trở lên thì mỗi dự án cộng thêm 01 điểm.

Tổng số điểm theo Tiêu chí này tối đa không quá 15 điểm.

2. Chứng minh năng lực tài chính: (35 điểm)

- Phần vốn bắt buộc: Nhà đầu tư khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải chứng minh vốn tự có không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án; đồng thời phải gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư của dự án để làm cơ sở xem xét, đánh giá năng lực tài chính (nếu không đạt thì bị loại).

- Phần vốn còn lại dưới 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán của 02 năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài khoản trong ngân hàng: 35 điểm (không đáp ứng, không tính điểm).

+ Nguồn vốn khác (vốn vay hoặc vốn hợp tác đầu tư): nhà đầu tư chứng minh thông qua văn bản xác nhận cho vay vốn hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước hoặc văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình: 30 điểm (không đáp ứng, không tính điểm).

 

3. Giá đất: (40 điểm)

Giá tính điểm theo nguyên tắc: giá cao nhất được 40 điểm, giảm mỗi bước 10 điểm cho các thứ tự về giá tiếp theo.

4. Tiến độ triển khai thực hiện dự án: (10 điểm)

Nhà đầu tư cam kết triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 16 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Nếu nhà đầu tư chậm triển khai và đưa vào hoạt động so với tiến độ thì Nhà nước thu hồi dự án và không bồi thường chi phí đã đầu tư cho nhà đầu tư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi đầu tư và tham mưu UBND tỉnh các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đúng theo quy định.

Tiêu chí này thay thế tiêu chí đã đăng ngày 03/10/2018

                                                                                                                                                                                                                    TTPTQĐ./.​

Lượt người xem:  Views:   164
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết