Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 18/09/2019, 15:00
Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại huyện Trảng Bàng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2019 | Lê Thị Ánh Hồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thống nhất như sau:                                                   

I. MỤC ĐÍCH

Tiêu chí này làm cơ sở cho việc mời gọi được nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê để thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

II. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

1. Quy mô diện tích và địa điểm thực hiện

- Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án: 62.640,2 m2.

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Nguồn gốc: đất do nhà nước quản lý (đất công).

- Tứ cận khu đất:

+ Đông giáp xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi;

+ Tây giáp đường nhựa Cây Dương – bàu Cá Chạch;

+ Nam giáp xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng;

+ Bắc giáp đường nhựa Cây Dương – bàu Cá Chạch; đất bà Hoa, ông Mí, ông Lẻ.

2. Lĩnh vực kêu gọi đầu tư

Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

3. Tiêu chí công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp

3.1 Tiêu chí xác định dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xác định theo quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2 Về giống thủy sản: Giống thả nuôi phải nằm trong danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Về thời hạn cho thuê đất và hình thức trả tiền thuê đất

4.1 Thời hạn cho thuê đất: 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

4.2 Hình thức trả tiền thuê đất: trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê.

5. Giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê thực hiện theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm của UBND tỉnh.

 6. Nhà đầu tư nếu đã vi phạm việc sử dụng đất khi thực hiện dự án khác trên địa bàn tỉnh sẽ không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án này.

7. Nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất không được di dời, tận dụng đất dôi dư đem ra khỏi khu vực thực hiện dự án.

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư được lựa chọn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê phải có tổng số điểm của 03 tiêu chí dưới đây từ 80 điểm trở lên (thang điểm 100 điểm), cụ thể như sau:

1. Kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án: (15 điểm)

1.1 Nhà đầu tư có kinh nghiệm triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng ít nhất 01 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì được tính 10 điểm; từ dự án thứ hai trở lên thì mỗi dự án cộng thêm 01 điểm. Tổng số điểm theo Tiêu chí này tối đa không quá 15 điểm.

1.2 Nhà đầu tư cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá thực hiện dự án hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản thỏa thuận chỉ tiêu quy hoạch, bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chứng minh năng lực tài chính: (75 điểm)

- Phần vốn bắt buộc: Nhà đầu tư khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải chứng minh vốn tự có không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án; đồng thời phải gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư của dự án để làm cơ sở xem xét, đánh giá năng lực tài chính (nếu không đạt thì bị loại).

- Phần vốn còn lại dưới 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán của 02 năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài khoản trong ngân hàng: 75 điểm (không đáp ứng, không tính điểm).

+ Nguồn vốn khác (vốn vay hoặc vốn hợp tác đầu tư): nhà đầu tư chứng minh thông qua văn bản xác nhận cho vay vốn hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước hoặc văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư: 70 điểm (không đáp ứng, không tính điểm).

3. Tiến độ triển khai thực hiện dự án: (10 điểm)

Nhà đầu tư cam kết triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 16 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Nếu nhà đầu tư chậm triển khai và đưa vào hoạt động so với tiến độ thì Nhà nước thu hồi dự án và không bồi thường chi phí đã đầu tư cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi đầu tư và tham mưu UBND tỉnh các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đúng theo quy định.

                                                                                                                                                                           TTPTQĐ./.

Lượt người xem:  Views:   1271
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết