Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 18/09/2019, 12:00
Tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại khu đất 7.721,5m2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu (Tiêu chí này thay thế Tiêu chí đã đăng ngày 21/8/2018 về mời gọi đầu tư dự án Siêu thị tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2019 | Lê Thị Ánh Hồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thống nhất như sau:                                                   

1. Mục đích

Tiêu chí này làm cơ sở cho việc mời gọi nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Các yêu cầu cơ bản của dự án

2.1 Quy mô diện tích:

- Tổng diện tích khu đất: 7.721,5m2.

- Nguồn gốc: đất công do UBND huyện Bến Cầu quản lý.

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Bản trích đo chỉnh lý Bản đồ địa chính số 1325/SĐ-TĐCL, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh lập.

2.2 Địa điểm thực hiện: thửa đất mới số 212, tờ bàn đồ 25, tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu.

2.3 Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

2.4 Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

2.5 Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2.6 Giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Giá khởi điểm tổ chức đấu giá để cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê theo Quyết định phê duyệt giá của UBND tỉnh.

2.7 Nhà đầu tư nếu đã vi phạm việc sử dụng đất khi thực hiện dự án khác sẽ không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án này.

3. Các khu chức năng của dự án

- Đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.

- Đất giao thông, bãi xe kết hợp cây xanh.

4. Chỉ tiêu quy hoạch và yêu cầu kiến trúc

Các quy định về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được thực hiện trên cơ sở Giấy phép quy hoạch được cấp khi chủ đầu tư triển khai lập dự án đầu tư. 

5. Thời hạn cho thuê đất

Thời hạn cho thuê đất là 50 năm kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất.

6. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu giá

Nhà đầu tư được lựa chọn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê phải có tổng số điểm của 03 tiêu chí dưới đây từ 80 điểm trở lên, cụ thể như sau:

6.1 Kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án: 50 điểm

Nhà đầu tư có kinh nghiệm (cung cấp tài liệu chứng minh) đã triển khai xây dựng, quản lý và khai thác từ 01 dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ thì được tính 30 điểm; từ dự án thứ 02 trở lên thì mỗi dự án được cộng thêm 01 điểm. Tổng số điểm theo Tiêu chí này tối đa không quá 50 điểm.

6.2 Chứng minh năng lực tài chính: 40 điểm

- Phần vốn bắt buộc: Nhà đầu tư khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải chứng minh vốn tự có không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án; đồng thời phải gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư của dự án để làm cơ sở xem xét, đánh giá năng lực tài chính (nếu không đạt thì bị loại).

- Phần vốn còn lại dưới 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán của 02 năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài khoản trong ngân hàng: 40 điểm (không đáp ứng, không tính điểm).

+ Nguồn vốn khác (vốn vay hoặc vốn hợp tác đầu tư): nhà đầu tư chứng minh thông qua văn bản xác nhận cho vay vốn hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước hoặc văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư: 30 điểm (không đáp ứng, không tính điểm).

6.3 Tiến độ triển khai thực hiện dự án: 10 điểm

Nhà đầu tư cam kết triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Nếu nhà đầu tư chậm triển khai và đưa vào hoạt động so với tiến độ thì Nhà nước thu hồi dự án và không bồi thường chi phí đã đầu tư cho nhà đầu tư.

7. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng việc đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và tham mưu UBND tỉnh các thủ tục tổ chức đấu giá để thực hiện dự án đúng theo quy định

(Văn bản này thay thế Văn bản số 1936/UBND-KTTC ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về việc Tiêu chí mời gọi đầu tư dự án Siêu thị tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) 

                                                                                                                                                     TTPTQĐ./.

Lượt người xem:  Views:   1171
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết