Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 28/08/2019, 08:00
THÔNG BÁO Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/08/2019

Thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở kể từ ngày 01/9/2019 gồm có các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch – Tài chính;

d) Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản;

e) Phòng Quản lý đất đai (được hình thành trên cơ sở chuyển chức năng, nhiệm vụ từ Chi cục Quản lý đất đai và bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý đo đạc bản đồ, viễn thám);

f) Phòng Bảo vệ môi trường (được hình thành trên cơ sở chuyển chức năng, nhiệm vụ từ Chi cục Bảo vệ môi trường và bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu).

2. Các đơn vị trực thuộc Sở:

a) Văn phòng Đăng ký đất đai (tiếp nhận và bổ sung thêm nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, giải thể Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường);

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất;

c) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến quý cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh biết để tiện liên hệ công tác./.

Nội dung thông báo  Tải về TB về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   3480
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết