Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 30/07/2019, 11:00
Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/07/2019 | Lê Thị Ánh Hồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thống nhất như sau:                                                   

I. MỤC ĐÍCH

Tiêu chí này làm cơ sở cho việc mời gọi được nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê để thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

II. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

1. Quy mô diện tích và địa điểm thực hiện

- Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án: 174,2 ha.

- Địa điểm thực hiện dự án: Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Nguồn gốc: đất do nhà nước quản lý (đất công).

2. Lĩnh vực kêu gọi đầu tư

Trồng trọt, sản xuất sản phẩm rau củ quả, cây ăn trái nhiệt đới: chuối, nhãn, xoài, cây có múi, dưa lưới... đạt tiêu chuẩn sạch, chất lượng an toàn, giá trị gia tăng cao, thông qua việc đầu tư xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

3. Tiêu chí công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp

3.1 Tiêu chí xác định dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xác định theo quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2 Đề nghị Nhà đầu tư mô tả triển khai thực hiện dự án theo phụ lục Danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp (trong Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017).

4. Về thời hạn cho thuê đất và hình thức trả tiền thuê đất

4.1 Thời hạn cho thuê đất: 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

4.2 Hình thức trả tiền thuê đất: thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê.

5. Giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê thực hiện theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm của UBND tỉnh.

 6. Nhà đầu tư nếu đã vi phạm việc sử dụng đất khi thực hiện dự án khác trên địa bàn tỉnh sẽ không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án này.

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư được lựa chọn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê phải có tổng số điểm của 03 tiêu chí dưới đây từ 80 điểm trở lên (thang điểm 100 điểm), cụ thể như sau:

1. Kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án: (15 điểm)

1.1 Nhà đầu tư (hoặc một công ty là công ty mẹ/công ty con/công ty thành viên của nhà đầu tư) chứng minh đã có kinh nghiệm từng triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động 01 dự án dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì được tính 10 điểm; từ dự án thứ hai trở lên thì mỗi dự án cộng thêm 01 điểm. Tổng số điểm theo Tiêu chí này tối đa không quá 15 điểm.

1.2 Nhà đầu tư (hoặc một công ty là công ty mẹ/công ty con/công ty thành viên của nhà đầu tư) cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá thực hiện dự án hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản thỏa thuận chỉ tiêu quy hoạch, bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

2. Chứng minh năng lực tài chính (75 điểm)

2.1 Nhà đầu tư khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải chứng minh vốn chủ sở hữu thông qua cam kết góp vốn kèm theo chứng nhận số dư tài khoản hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán hai năm gần nhất của chủ đầu tư hoặc Công ty thành viên hoặc Công ty mẹ (chủ sở hữu) tại thời điểm nộp hồ sơ không thấp hơn 15% khái toán tổng mức đầu tư của dự án (tổng mức đầu tư của dự không thấp hơn 174 tỷ đồng) để làm cơ sở xem xét, đánh giá năng lực tài chính (Nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ).

2.2 Phần vốn còn lại dưới 85% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

- Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán của 02 năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài khoản trong ngân hàng: 75 điểm (không đáp ứng, không tính điểm).

- Nguồn vốn khác (vốn vay hoặc vốn hợp tác đầu tư): nhà đầu tư chứng minh thông qua văn bản xác nhận cho vay vốn hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước hoặc văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư: 70 điểm (không đáp ứng, không tính điểm).

3. Tiến độ triển khai thực hiện dự án: (10 điểm)

Nhà đầu tư cam kết triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 16 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Nếu nhà đầu tư chậm triển khai và đưa vào hoạt động so với tiến độ thì Nhà nước thu hồi dự án và không bồi thường chi phí đã đầu tư cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi đầu tư và tham mưu UBND tỉnh các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đúng theo quy định.

                                                                                                                                                                                              TTPTQĐ./.

Lượt người xem:  Views:   1268
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết