Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 20/07/2018, 09:00
Tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án Phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2018 | Lê Thị Ánh Hồng

​UBND tỉnh thống nhất như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tiêu chí này làm cơ sở cho việc mời gọi nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm để triển khai xây dựng, quản lý và khai thác dự án Phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà tại khu vực đất của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giao trả lại thuộc xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án đầu tư phát triển du lịch.

II. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

1. Thông tin chung về khu đất:

- Diện tích khu đất 7.300,6 m2;

- Địa điểm thực hiện: xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Nguồn gốc đất: UBND tỉnh thu hồi đất thuộc quyền sử dụng của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh;

- Vị trí: Tờ bản đồ số 16, thửa đất số 01, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

2. Các khu chức năng của dự án

- Nhà ga và Tuyến cáp treo lên đỉnh Núi Bà;

- Vườn Thượng Uyển;

- Khu trưng bày tâm linh;

- Khu lưu trú.

3. Tổng mức đầu tư của dự án

Tổng mức đầu tư của dự án không thấp hơn 1.000 tỷ đồng.

4. Chỉ tiêu quy hoạch và yêu cầu kiến trúc

Các quy định về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được thực hiện trên cơ sở Giấy phép quy hoạch được cấp khi chủ đầu tư triển khai lập dự án đầu tư.

5. Thời hạn, hình thức cho thuê đất

5.1 Thời hạn cho thuê đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất.

5.2 Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm

6. Giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thực hiện theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm của UBND tỉnh.

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Nhà đầu tư được lựa chọn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể như sau:

1. Kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án

1.1 Nhà đầu tư (hoặc một công ty là công ty mẹ/công ty con/công ty thành viên của nhà đầu tư) chứng minh có kinh nghiệm đang triển khai xây dựng hoặc đã hoàn thành đầu tư xây dựng hoặc đang quản lý ít nhất 01 dự án Nhà ga - Tuyến cáp treo hoặc 01 khu văn hóa lễ hội hoặc 01 khu lưu trú có quy mô vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng trở lên.

1.2 Nhà đầu tư (hoặc một công ty là công ty mẹ/công ty con/công ty thành viên của nhà đầu tư) cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá thực hiện dự án hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản thỏa thuận chỉ tiêu quy hoạch, bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ).

2. Chứng minh năng lực tài chính

2.1 Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn điều lệ đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tối thiểu là 250 tỷ đồng. 

2.2 Nhà đầu tư khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải chứng minh vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2017 không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án; đồng thời phải gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư của dự án để làm cơ sở xem xét, đánh giá năng lực tài chính (nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ).

2.3 Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 phải có lãi (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán để chứng minh đáp ứng nội dung này)

2.4 Phần vốn còn lại 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

- Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư: được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán của 02 năm gần nhất (năm 2016, 2017) hoặc xác nhận số dư tài khoản trong ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Nguồn vốn cùng hợp tác đầu tư hoặc vốn vay: được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc văn bản xác nhận cho vay vốn của ngân hàng hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

3. Tiến độ triển khai thực hiện dự án

Nhà đầu tư có văn bản cam kết về tiến độ triển khai xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được giao mặt bằng để thực hiện dự án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi đầu tư và tham mưu UBND tỉnh thủ tục đấu giá thực hiện dự án đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá thực hiện dự án đúng quy định/.


TTPTQĐ

Lượt người xem:  Views:   683
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết