Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 22/03/2018, 11:00
Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng nước thải đối với các cơ sở sản xuất, chế biến tinh bột sắn (mì)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/03/2018 | Hà Minh Phụng
​Thực hiện theo Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 63:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các Cơ sở sản xuất, chế biến tinh bột sắn (mì) trên địa bàn tỉnh áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn - QCVN 63:2017/BTNMT để thực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng nước thải xả ra nguồn tiếp nhận kể từ ngày 01/12/2017. Nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn - QCVN 63:2017/BTNMT được đăng tải trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Kèm theo nội dung  Tải về TBthuchiengiamsatnuocthainganhmi_Signed.pdf.

TTCNTT
Lượt người xem:  Views:   302
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết