Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 07/09/2017, 08:00
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/09/2017 | Tô Quốc Dũng
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Báo cáo không số phát hành, không ngày tháng năm của Công ty TNHH Mai Anh – Kim Anh về quá trình thực hiện dự án khu phố thương mại Thị trấn Trảng Bàng. Ngày 09/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty TNHH Mai Anh – Kim Anh (kèm theo Biên bản)

 1. Trình tự, thủ tục về đất đai:

            Căn cứ quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Công ty TNHH Mai Anh – Kim Anh đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, cụ thể tại các văn bản sau:

  - Công văn số 3710/UBND-KTN ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở;

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 241175, CD 241176, CD 241183 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 19/4/2017;

  - Giấy phép xây dựng số 115/GPXD do Sở Xây dựng cấp ngày 04/8/2017;

  - Công văn số 2092/SXD-QLNTTBĐS ngày 08/8/2017 của Sở Xây dựng về nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh;

  - Bản vẽ hoàn công;

  - Công văn số 3655/CT-QLN ngày 26/8/2016 của Cục thuế tỉnh về việc xác nhận nợ thuế của Công ty TNHH TMXD KD nhà Xuân Lan (Công ty TNHH TMXD KD nhà Xuân Lan chuyển nhượng dự án cho Công ty TNHH Mai Anh – Kim Anh;

  - Báo cáo quá trình thực hiện dự án Khu phố thương mại thị trấn Trảng Bàng của Công ty TNHH Mai Anh – Kim Anh.

  2. Nhà ở, công trình đã xây dựng:

  Công ty TNHH Mai Anh – Kim Anh đã xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện phần thô và hoàn thiện mặt đứng 48 căn nhà ở (gồm dãy nhà A1: Từ căn số 01 đến căn số 27; dãy nhà A2: Từ căn số 28 đến căn số 30, căn số 53 và căn số 54; dãy nhà C1: Từ căn số 01 đến căn số 16) theo Giấy phép xây dựng số 115/GPXD do Sở Xây dựng cấp ngày 04/8/2017 và theo Công văn số 2092/SXD-QLNTTBĐS ngày 08/8/2017 của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

  3. Hiện trạng sử dụng đất:

  Ranh giới sử dụng đất đúng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 241175, CD 241176, CD 241183 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 19/4/2017.

  4. Nghĩa vụ tài chính:

           Tại thời điểm kiểm tra, dự án trên không có tranh chấp và chưa thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

            Ngày 24/8/2017, Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh có Văn bản cam kết số 06/CK-2017 về việc thực hiện 20% tổng diện tích đất ở trong dự án theo một trong hai phương án: Nộp nghĩa vụ tài chính 20% giá trị quỹ đất hoặc tiếp tục xây dựng nhà ở xã hội theo chủ trương của UBND tỉnh.

  5. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án:

  Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 174, Khoản 1 Điều 177, Khoản 1 Điều 188 và Khoản 2 Điều 194 Luật Đất đai năm 2013; Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Công ty TNHH Mai Anh – Kim Anh đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở 48 căn nhà ở.

  * Về việc công khai Thông báo trên Cổng thông tin điện tử:

Căn cứ khoản 46 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai như sau:

"46. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 72 như sau:

"2. ... Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất."

         Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh cập nhật Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty TNHH Mai Anh – Kim Anh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng Thông báo trên website của Sở.

Trên đây là Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở để Công ty TNHH Mai Anh – Kim Anh biết và thực hiện các thủ tục tiếp theo./.


Đính kèm Biên bản họp  Tải về 4655.rar


CCQLĐĐ

Lượt người xem:  Views:   118
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết