Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 01/08/2014, 09:55
Chế độ phụ cấp mới cho viên chức quan trắc tài nguyên môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/08/2014
Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2014. Thông tư quy định: Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng hệ số 0,2 mức lương cơ sở đối với trưởng nhóm quan trắc tài nguyên môi trường; đội trưởng đội khoan tài nguyên nước; đội trưởng tổ điều tra cơ bản tài nguyên nước. Áp dụng hệ số 0,4 mức lương cơ sở đối với viên chức trực tiếp quan trắc tài nguyên môi trường; thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng hệ số 0,1 mức lương cơ sở đối với viên chức trực tiếp quan trắc tài nguyên môi trường; viên chức trực tiếp làm công việc phân tích mẫu cơ lý đất, cơ lý đá, cơ lý nước; đo địa vật lý về tài nguyên nước.

Nguồn kinh phí và cách chi trả các chế độ phụ cấp nêu trên thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Theo monre.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   532
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết