Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 04/09/2015, 10:30
Báo cáo tình hình Quản lý nhà nước về đất đai
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/09/2015
Nhằm tổng kết đánh giá tình hình quản lý nhà nước về đất đai báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai trong 9 tháng đầu năm 2015 những nội dung sau:

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố:

- Nội dung 1: Tình hình triển khai văn bản pháp luật đất đai. 
- Nội dung 2: Công tác lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính. 
- Nội dung 3: Đo đạc, lập bản đồ địa chính (Kèm theo Biểu 1); Thống kê, kiểm kê đất đai.
- Nội dung 4: Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. (Kèm theo Biểu 5)
- Nội dung 5: Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. (Kèm theo Biểu 6, 7, 8, 9, 10)
- Nội dung 8: Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 
- Nội dung 9: Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. (Kèm theo Biểu 12)
- Nội dung 10: Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất.
- Nội dung 11: Về tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.
 
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố: 
- Nội dung 6: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. (Kèm theo Biểu 11)
- Nội dung 7: Phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất.

Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo những nội dung:
1. Văn phòng Sở: 
- Nội dung 1: Tình hình triển khai văn bản pháp luật đất đai. 
- Nội dung 11: Về tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh: 
- Nội dung 2: Công tác lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính. 
- Nội dung 3: Đăng ký, lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Chỉnh lý biến động đất đai; Thống kê đất đai. (Kèm theo Biểu 2, 3, 4). 

3. Phòng Kinh tế đất: 
- Nội dung 7: Báo cáo kết quả về xây dựng bảng giá đất. 

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: 
- Nội dung 6: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. (Kèm theo Biểu 11)
- Nội dung 7: Phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Thanh tra Sở: 
- Nội dung 8: Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 
- Nội dung 9: Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. (Kèm theo Biểu 12)
- Nội dung 10: Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất.

Ghi chú: Thanh tra Sở cập nhật thông tin về kết quả thu hồi đất do vi phạm Luật đất đai (Kèm theo Biểu số 10).

Yêu cầu các Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố và các đơn vị đơn vị trực thuộc Sở thực hiện báo cáo đúng theo những nội dung trên. Tất cả xin gửi về (bản số và giấy) Chi cục Quản lý Đất đai trước ngày 10 tháng 9 năm 2015 qua địa chỉ: số 606, đường 30/4 Thành phố Tây Ninh. Email: chicucqldd@gmail.com 
 
Nội dung mẫu báo cáo và bảng biểu xin vui lòng tải về máy Tải về tại đây.
 
Thanh Phước

 

Lượt người xem:  Views:   810
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết