Hoạt động Sở
Thứ 2, Ngày 29/09/2014, 06:05
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 9 BCHTW
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/09/2014
Ngày 25/9/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 9 BCHTW; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị khoá XI.

  

Đ/C Nguyễn Đình Xuân triển khai nghị quyết số 33-NQ/TW

Tham dự hội nghị gồm có Đ/C Nguyễn Đình Xuân – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ công chức, viện chức của Sở.

Nội dung chính của Hội nghị quán triệt các nghị quyết: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đồng chí Nguyễn Đình Xuân nhấn mạnh: Con người Việt Nam là sự kết tinh của nền văn hóa Việt Nam. Vì vậy, quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam cũng chính là quá trình thực hiện chiến lược con người, xây dựng và phát huy nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đây là khâu trọng tâm của sự nghiệp xây dựng nền tảng tinh thần, tiềm lực văn hóa đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước; Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưởng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của  Đảng; Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Qua hội nghị tất cả cán bộ công chức, viên chức của Sở có những thông tin  rất bổ ích, giúp cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cũng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XI, từ đó, liên hệ, vận dụng để xây dựng và triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác của đơn vị cho phù hợp.

Lượt người xem:  Views:   445
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt động Sở