Hoạt động Sở
Thứ 3, Ngày 08/05/2018, 11:00
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/05/2018 | Hà Minh Phụng
Thực hiện Công văn số 297-CV/TU, ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018. Chiều ngày 7/5/2018, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Đến dự Hội nghị có các Trưởng, Phó phòng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức.

DSCF8595.JPG

Ông Trần Minh Sơn - Phó Giám đốc Sở báo cáo chuyên đề


         Tại Hội nghị ông Trần Minh Sơn - Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Sở báo cáo chuyên đề với các nội dung chính gồm 3 vấn đề như:  Một số vấn đề chung về phong cách và phong cách Hồ Chí Minh có 6 phong cách: Về phong cách tư duy Hồ Chí Minh,  phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sống ; xây dựng phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng hồ chí minh có 4 phong cách: Phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ”, Phong cách làm việc quần chúng, Phong cách làm việc khoa học, Phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm; xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh có 7 phong cách: Kết hợp giữ vững nguyên tắc với thực hiện các biện pháp quản lý linh hoạt, mềm dẻo, Kết hợp tính cách mạng với tính khoa học, Kết hợp tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, thực hiện trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu, Thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói với làm, Phong cách lãnh đạo xuất phát từ quần chúng, “từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”, Phải tự mình gương mẫu thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, Muốn người ta theo mình, phải làm gương trước.
         Chuyên đề cũng đưa ra một số giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu có 4 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, Nhóm giải pháp về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng phong cách công tác theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhóm giải pháp tăng cường kiểm tra, đôn đốc, Nhóm giải pháp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy mặt tích cực, đấu tranh với mặt tiêu cực.
DSCF8594-edit.JPG
Toàn cảnh hội nghị

         Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những giá trị to lớn và quý báu về phong cách công tác, phong cách lãnh đạo. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp - chủ đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 - là nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp thuộc hệ thống chính trị, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân./.

TTCNTT
Lượt người xem:  Views:   1068
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt động Sở