Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2013

Thứ năm - 28/11/2013 16:20 757 0

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2013

               Thực hiện điều 53 của Luật Đất đai năm 2003; điều 58 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh đã ban hành Công văn số 2932/STNMT ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc triển khai thống kê diện tích đất đai năm 2013 gửi phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã. Công văn yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện thống kê đất đai năm 2013 đúng theo thời gian quy định

Thời điểm thống kê đất đai năm 2013 được tính từ từ ngày 01/01/2013 đến ngày 01/01/2014 (Theo quy định tại điểm a khản 4 Điều 58 Nghị định 181/2004/NĐ-CP).

Kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2013 của cấp xã gửi về Văn phòng Đăng ký cấp huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trước ngày 15 tháng 01 năm 2014.

          Kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2013 của cấp huyện gửi về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm 2014 để tổng hợp số liệu toàn tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 02 năm 2014 và báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02 năm 2014.

Bảo Châu

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây