Từ ngày 1/8/2022: Vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thứ năm - 30/06/2022 09:57 123 0
Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg Phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Theo đó, Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp gồm 05 nhóm chỉ số thành phần được đánh giá với tổng số điểm là 100 điểm, cụ thể như sau:

1. Công khai, minh bạch (18 điểm);

2. Tiến độ, kết quả giải quyết (20 điểm);

3. Cung cấp dịch vụ trực tuyến (22 điểm);

4. Số hóa hồ sơ (22 điểm);

5. Mức độ hài lòng (18 điểm).

Các tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần được quy định chi tiết. Trong đó:

Nhóm chỉ số công khai, minh bạch có các tiêu chí: (1) Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) công bố đúng hạn; (2) Tỷ lệ TTHC được cập nhật, công khai đúng hạn; (3) Tỷ lệ TTHC được công khai có đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận tạo thành của TTHC; (4) Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhóm chỉ số tiến độ, kết quả giải quyết có các tiêu chí: (1) Tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn; (2) Thời gian giải quyết TTHC trung bình theo từng TTHC.

Nhóm chỉ số về cung cấp dịch vụ trực tuyến có các tiêu chí: (1) Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; (3) Tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp hồ sơ; (4) Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến; (5) Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia; (6)Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến.

Nhóm chỉ số về số hóa hồ sơ có các tiêu chí: (1) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử (2) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ; (3) Tỷ lệ hồ sơ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa (4) Tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; (5) Ứng dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Nhóm chỉ số về mức độ hài lòng có các tiêu chí: (1) Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị theo phân loại; (2) Tiến độ xử lý phản ánh, kiến nghị; (3) Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị; (4) Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Đối tượng được đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan trên; các cơ quan, đơn vị khác có cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Việc đánh giá thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Kết quả đánh giá được công khai trên cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh); Cổng Thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị; theo dõi, giám sát, đánh giá của cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; tổ chức công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số theo thời gian thực và phân quyền quản trị Hệ thống cho các bộ, cơ quan, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, đưa hệ thống vào vận hành chính thức kể từ ngày 01/8/2022./.

Nguồn tin: Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây